Sign in

close
Create an Account

Shopping cart

close

ร้านแว่นตา Eyesroom เราเป็นร้านจำหน่ายแว่นตาถือกำเนิดขึ้นจากหุ้นส่วนที่เป็นลูกหลานร้านแว่นตาเก่าแก่ ด้วยประสบการณ์ในการคลุกคลีกับธุรกิจร้านแว่นตาซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวมานานหลายสิบปี

การโตมาในร้านแว่นตาของครอบครัวที่ก่อตั้งมานาน 30 ปี และ 50 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องของแว่นตา เลนส์สายตา คอนแทคเลนส์ เป็นอย่างดี รวมไปถึงเรื่องของการให้บริการหลังการขาย เราเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกค้ามากแค่ไหน จึงทำให้เรามุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่ดีที่สุดเป็นอันดับแรกเหนือสิ่งอื่นใด
แม้ว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องของการวัดสายตาจะเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการกับลูกค้า แต่เราก็เห็นความสำคัญของการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ในการให้บริการที่ดีขึ้นกับลูกค้า และต่อยอดในการสร้างจุดเด่น ความแตกต่างให้กับร้านแว่นตาของเราเอง จึงเลือกศึกษาต่อปริญญาเฉพาะทางในสาขาทัศนมาตรศาสตร์ ( Doctor of optometry ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจร้านแว่นตาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทัศนมาตรศาสตร์ หรือ Doctor of optometry ไม่ใช่หมอหรือจักษุแพทย์ในการรักษาโรคตา แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเพื่อตรวจวัดว่าตามีความผิดปกติหรือไม่ ก่อนที่จะส่งให้จักษุแพทย์รักษาต่อไป

ถ้าเป็นความผิดปกติที่แก้ไขได้ด้วยการใช้แว่นตา เลนส์สายตา หรือคอนแทคเลนส์ Doctor of optometry ก็จะเป็นผู้แนะนำการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าได้อย่างเต็มเปี่ยมมากยิ่งขึ้น
ไม่เพียงแต่ประสบการณ์หลายสิบปีที่สร้างสมจากธุรกิจร้านแว่นตาเก่าแก่ของครอบครัว และการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือเพื่อตรวจวัดเกี่ยวกับตาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่หนึ่งในหุ้นส่วนของเรายังได้เคยมีโอกาสเข้าไปทำงานใน Rodenstock บริษัทเลนส์สายตาคุณภาพยักษ์ใหญ่จากประเทศเยอรมัน ในตำแหน่ง Lens Consultant ถึงเกือบ 2 ปี ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเลนส์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางอื่น ๆ ทั้งยังเข้าใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสายตาที่มีความหลากหลายตลอดช่วงเวลาได้ทำงานอยู่ที่ Rodenstock เป็นอย่างดีอีกด้วย
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างธุรกิจร้านแว่นตาให้ทันสมัยและได้มาตรฐานเป็นของตัวเอง Eyesroom จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น โดยให้ภายในร้านมีห้องวัดสายตาที่มีความยาวถึง 6 เมตร ซึ่งถือเป็นความยาวมาตรฐานของห้องตรวจสายตาที่เราตั้งใจทำเพื่อให้บริการกับลูกค้า อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและทันสมัย ทำให้ตรวจวัดสายตาได้อย่างแม่นยำ เป็นเครื่องมือได้มาตรฐานญี่ปุ่น การันตีมาตรฐานการฝนประกอบเลนส์โดยช่างแว่นตาที่มีประการณ์มากกว่า 10 ปี
สิ่งสำคัญที่สุดคือการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ร้านแว่นตาอายส์รูมให้ความสำคัญที่สุดค่ะ
ลูกค้าทุกๆท่านที่มาใช้บริการจึงสามารถวางใจได้ในเรื่องของการตรวจวัดสายตา ไปจนถึงการเลือกกรอบแว่น การประกอบแว่น ว่าทุกๆขั้นตอนได้มาตรฐานและคุณภาพครบถ้วนในราคาที่เป็นกันเอง

IT’S A SPACE WHERE BELONGS TO YOUR EYES.

นักทัศนมาตร คือใคร

นักทัศนมาตร หรือ Doctor of Optometry ต้องเป็นผู้ที่เรียนจบคณะทัศนมาตรศาตร์ และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ จากกระทรวงสาธารณสุข

นักทัศนมาตรทำอะไรได้บ้าง

หน้าที่หลักของนักทัศนมาตรคือ ใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อตรวจวัดสายตาและตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นของคนไข้ ทำการแก้ไขปัญหาของคนไข้ด้วยเลนส์ คอนแทคเลนส์ หรือปริซึมและการฝึกบริหารกล้ามเนื้อตา

นักทัศนมาตรต่างจากจักษุแพทย์อย่างไร

นักทัศนมาตร ตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น ดูแลเรื่องระบบการทำงานร่วมกันของสองตา กล้ามเนื้อตาและระบบประสาทตา ส่วนจักษุแพทย์จะเน้นการตรวจวินิจฉัย จ่ายยาและผ่าตัดรักษาโรคตา และตรวจวัดสายตา จักษุแพทย์สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับตาได้ทุกส่วน แต่นักทัศนมาตรสามารถทำงานเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง

ปัจจุบันสาขาทัศนมาตรศาสตร์ ทำการเปิดสอนทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยรังสิต และกำลังจะมีเพิ่มที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม ยังไม่มีกำหนดเปิดชัดเจน

คณะทัศนมาตรศาตร์ เรียนกี่ปี เรียนอะไร

คณะทัศนมาตรศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี จำนวน สองร้อยกว่าหน่วยกิต ที่เกิดจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ในการวางหลักสูตรการเรียนการสอน เกี่ยวกับกายวิภาคของดวงตา โรคตาและโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตา ยาที่ผลต่อตา ปัญหาสายตาเลือนราง ปัญหาสายตาในเด็ก เรื่องแสงและเลนส์ กล้ามเนื้อตา การดูแลและแก้ปัญหาโดยการใช้เลนส์และปริซึม การตรวจวัดสายตาและการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ฯลฯ

ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย

นอกเหนือไปจากชั่วโมงเรียน และการฝึกตรวจคนไข้จริงใน คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ แล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้จัดให้มีการออกหน่วยตรวจตาร่วมกับ มหาวิทยาลัย สมาคมโรตารี สมาคมไลอ้อน และคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การตรวจวัดสายตาในระหว่างเรียน รวมถึงจัดให้มีการอบรมเรื่องเลนส์แว่นตาจากบริษัทเลนส์ชั้นนำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา

ALL HERE IS ONLY AT EYESROOM

OUR ROOM

View Large
ห้องตรวจวัดสายตา ตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตร ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ห้องตรวจสายตา ขนาดมาตรฐาน ความยาวกว่า  6 เมตร เครื่องมือการตรวจทันสมัย มีคุณภาพ จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมอุปกรณ์สำหรับการตรวจสายตาอื่นๆอีกมากมาย autorefraction Phoroptor Controller Retino,Opthalmo Trial Lenses
View Large
ห้องฝนประกอบเลนส์ เครื่องฝนประกอบเลนส์คุณภาพสูงรุ่นท๊อป แบรนด์ Nidek นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น  ปัจจุบันมีเพียงไม่ถึง 10 เครื่องในประเทศไทย คีมและอุปกรณ์การดัดแต่งทรงแว่นจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมัน
View Large
แว่นตาอายส์รูม เป็นตัวแทนจำหน่ายแว่นสายตา และแว่นกันแดดหลากหลายยี่ห้อ รวมไปถึงเลนส์ชั้นนำทุกยี่ห้อ สามารถลองสวมใส่แว่นได้ก่อนซื้อจริง

 02-1569950 , 099-1564146
support@eyesroombkk.com

 456/16 [BIZ Town in Town] Sri Wara rd., Plubpla, Wang Thonglang, BKK.

 Open Daily
[11.00 am – 7.00 pm].

LOOKING FOR BRAND NEW OPTICAL STORE?

1990 Glasses with Lens starting from
30 time for new glasses (mins)
999 YEARS OF SERVICE
560 FACEBOOK LIKES

Follow our Instagram

Scroll To Top

ลงทะเบียน

เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

คลิกเพื่อลงทะเบียน